O firmie

Spółka MAGNUS BROKER jest brokerem ubezpieczeniowym i działa zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Kancelaria jest bezpośrednią kontynuacją doświadczeń zawodowych zdobywanych od 2001 r. przez osoby które tworzyły i nadzorowały w firmach brokerskich liczne projekty z dziedziny ubezpieczeń. Większość zatrudnionej kadry posiada wykształcenie prawnicze oraz ekonomiczne. Pracownicy dodatkowo poszerzają swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń, prawa zamówień publicznych oraz oceny ryzyka. Firma współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi oraz zewnętrzną kancelarią radców prawnych. Kapitał spółki MAGNUS BROKER jest w 100 % kapitałem polskim.

Nasza kancelaria obejmuje swoim zasięgiem teren całej Polski. Działamy na rynku usług brokerskich na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (nr 1550/08). Zgodnie z wymogami ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154) posiadamy polisę odpowiedzialności cywilnej brokera na sumę gwarancyjną 1.500.000 EUR.


Naszą misją jest podnoszenie świadomości ubezpieczeniowej oraz tworzenie profesjonalnej ochrony w oparciu o wiedzę i doświadczenie brokerów.

Skład Zarządu:

Marcin Zająkała - Prezes Zarządu

Broker ubezpieczeniowy. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wieloletnie doświadczenie zdobywał pracując w instytucjach bankowych oraz firmach brokerskich.

Damian Garnicz-Garnicki - Wiceprezes Zarządu

Broker ubezpieczeniowy. Wykształcenie wyższe prawnicze, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz z zakresu prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom Master of Business Administration uzyskał w Szkole Wyższej Bankowej. Wieloletnie doświadczenie w zakresie ubezpieczeń zdobywał pracując zarówno w firmach ubezpieczeniowych jak i brokerskich.

Schemat organizacyjny